ราคาใบเฟิร์น

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบเฟิร์นนาคราช 17.50 บาท/กำ
(B) ใบเฟิร์นมะขาม 15.00 บาท/กำ
(C) ใบเฟิร์นหนัง 15.00 บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ใบเฟิร์นนาคราช (B) ใบเฟิร์นมะขาม (C) ใบเฟิร์นหนัง
28/07/2560 17.50 15.00 15.00
27/07/2560 18.75 15.00 15.00
26/07/2560 18.75 15.00 15.00
25/07/2560 18.75 15.00 15.00
24/07/2560 18.75 15.00 15.00
23/07/2560 18.75 15.00 15.00
22/07/2560 18.75 15.00 15.00
21/07/2560 18.75 17.50 15.00
20/07/2560 18.75 15.00 15.00
19/07/2560 18.75 15.00 15.00
18/07/2560 18.75 15.00 15.00
17/07/2560 18.75 15.00 15.00
15/07/2560 18.75 15.00 15.00
14/07/2560 18.75 17.50 15.00
13/07/2560 18.75 15.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบเฟิร์นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบเฟิร์นรายวัน, ราคาใบเฟิร์นนาคราช, ราคาใบเฟิร์นมะขาม, ราคาใบเฟิร์นหนัง,
bg product