ราคาใบเฟิร์น

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบเฟิร์นนาคราช 18.75 บาท/กำ
(B) ใบเฟิร์นมะขาม 15.00 บาท/กำ
(C) ใบเฟิร์นหนัง 15.00 บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ใบเฟิร์นนาคราช (B) ใบเฟิร์นมะขาม (C) ใบเฟิร์นหนัง
26/05/2560 18.75 15.00 15.00
25/05/2560 18.75 15.00 15.00
24/05/2560 20.00 - -
23/05/2560 18.75 15.00 15.00
22/05/2560 18.75 15.00 15.00
21/05/2560 17.50 15.00 15.00
20/05/2560 20.00 - -
18/05/2560 20.00 - -
17/05/2560 18.75 15.00 15.00
16/05/2560 17.50 15.00 15.00
15/05/2560 18.75 15.00 15.00
14/05/2560 28.75 15.00 15.00
13/05/2560 17.50 15.00 15.00
12/05/2560 18.75 15.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบเฟิร์นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบเฟิร์นรายวัน, ราคาใบเฟิร์นนาคราช, ราคาใบเฟิร์นมะขาม, ราคาใบเฟิร์นหนัง,
bg product