ราคาใบเฟิร์น

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบเฟิร์นนาคราช 20.00 บาท/กำ
(B) ใบเฟิร์นมะขาม - บาท/กำ
(C) ใบเฟิร์นหนัง - บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ใบเฟิร์นนาคราช (B) ใบเฟิร์นมะขาม (C) ใบเฟิร์นหนัง
20/01/2561 20.00 - -
19/01/2561 18.75 15.00 15.00
18/01/2561 18.75 15.00 15.00
17/01/2561 18.75 15.00 15.00
16/01/2561 18.75 15.00 15.00
15/01/2561 20.00 - -
14/01/2561 20.00 - -
13/01/2561 20.00 - -
12/01/2561 18.75 15.00 15.00
11/01/2561 18.75 15.00 15.00
10/01/2561 18.75 15.00 15.00
09/01/2561 18.75 15.00 15.00
08/01/2561 18.75 15.00 15.00
07/01/2561 17.50 15.00 15.00
06/01/2561 18.75 15.00 15.00
05/01/2561 18.75 15.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบเฟิร์นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปาล์มน้ำมัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 17% 3.20 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 15% 3.60 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 13% - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาไหล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปู
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปูม้าเป็น - บาท/กก.
ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์กลาง 350.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ปูนา - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาหมอ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
ปลาหมอเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาใบเฟิร์นรายวัน, ราคาใบเฟิร์นนาคราช, ราคาใบเฟิร์นมะขาม, ราคาใบเฟิร์นหนัง,
bg product