ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.08 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 3.58 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.17 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 2.83 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 2.50 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.16 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
24/05/2562 4.08 3.58 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
23/05/2562 4.08 3.58 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
22/05/2562 4.08 3.58 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
21/05/2562 4.08 3.58 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
20/05/2562 4.08 3.58 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
19/05/2562 4.08 3.58 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
18/05/2562 4.08 3.58 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
17/05/2562 4.08 3.58 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
16/05/2562 4.08 3.58 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
15/05/2562 4.08 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
14/05/2562 4.08 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
13/05/2562 4.08 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
12/05/2562 4.08 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
11/05/2562 4.08 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
10/05/2562 4.50 4.00 3.50 3.00 - - - -
09/05/2562 4.08 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product