ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.07 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 3.73 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.43 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.17 บาท/ฟอง
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 2.70 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.00 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.00 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 2.30 บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
20/02/2560 4.07 3.73 3.43 3.17 2.70 2.00 3.00 2.30
19/02/2560 4.50 4.20 3.80 3.50 - - - -
18/02/2560 4.07 3.73 3.43 3.17 2.70 2.00 3.00 -
17/02/2560 4.10 3.73 3.43 3.17 2.70 2.00 3.00 -
16/02/2560 4.07 3.73 3.43 3.17 2.70 2.00 3.00 2.30
15/02/2560 3.90 3.50 3.25 3.05 2.30 2.00 3.00 2.30
14/02/2560 3.90 3.50 3.25 3.05 2.30 2.00 3.00 2.30
13/02/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.75 2.00 3.00 -
12/02/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.75 2.00 3.00 -
11/02/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.75 2.00 3.00 -
10/02/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.75 2.00 3.00 2.40
09/02/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.75 2.00 3.00 2.40
08/02/2560 3.95 3.60 3.30 3.10 2.20 2.00 3.00 2.50
07/02/2560 4.13 3.80 3.53 3.30 2.70 2.00 3.00 2.50
06/02/2560 4.13 3.80 3.53 3.30 2.70 2.00 3.00 2.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product