ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.17 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 3.87 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.57 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.30 บาท/ฟอง
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 2.85 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.40 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 2.60 บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
23/01/2560 4.17 3.87 3.57 3.30 2.85 2.40 3.50 2.60
22/01/2560 4.17 3.87 3.57 3.30 2.85 2.40 3.50 -
21/01/2560 4.17 3.87 3.57 3.30 2.85 2.40 3.50 -
20/01/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.85 2.20 3.50 2.60
19/01/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.85 2.20 3.50 2.50
18/01/2560 3.90 3.50 3.25 3.05 2.50 2.20 3.50 2.50
17/01/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.85 2.20 3.50 2.50
16/01/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.85 2.20 3.50 2.50
15/01/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.85 2.20 3.50 -
14/01/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.85 2.20 3.50 -
13/01/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.85 2.20 3.50 2.50
12/01/2560 4.10 3.73 3.50 3.27 2.85 2.20 3.50 -
11/01/2560 3.75 3.50 3.25 3.00 2.30 2.00 3.00 2.50
10/01/2560 4.00 3.73 3.50 3.23 2.75 2.00 3.00 -
09/01/2560 4.00 3.73 3.50 3.23 2.75 2.00 3.00 2.40
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product