ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.50 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 4.00 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.80 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.50 บาท/ฟอง
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 - บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 - บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม - บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
28/07/2560 4.50 4.00 3.80 3.50 - - - -
27/07/2560 4.22 3.83 3.60 3.20 2.75 2.15 3.50 2.60
26/07/2560 4.22 3.83 3.60 3.20 2.75 2.15 3.50 2.60
25/07/2560 4.22 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 2.60
24/07/2560 4.22 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 2.60
23/07/2560 4.22 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 -
22/07/2560 4.22 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 -
21/07/2560 4.22 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 2.60
20/07/2560 4.22 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 2.60
19/07/2560 4.22 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 2.60
18/07/2560 4.08 3.58 3.30 3.00 2.30 2.15 3.50 2.60
17/07/2560 4.08 3.58 3.30 3.00 2.30 2.15 3.50 2.60
16/07/2560 4.08 3.68 3.40 3.00 2.75 2.15 3.50 -
15/07/2560 4.22 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 -
14/07/2560 4.15 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 2.60
13/07/2560 4.15 3.78 3.53 3.17 2.75 2.15 3.50 2.60
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product