ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.00 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 4.00 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.50 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.00 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 - บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 - บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม - บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
26/03/2562 4.00 4.00 3.50 3.00 - - - -
25/03/2562 3.33 3.00 2.83 2.66 2.50 2.16 3.50 -
24/03/2562 3.33 3.00 2.83 2.66 2.50 2.16 3.50 -
23/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
22/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
21/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.80 2.50 2.16 3.50 -
20/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
19/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
18/03/2562 3.33 3.00 2.83 2.66 2.50 2.16 3.50 -
17/03/2562 3.33 3.00 2.83 2.66 2.50 2.16 3.50 -
16/03/2562 4.50 4.00 3.50 3.00 - - - -
15/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
14/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
13/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.83 - 2.16 3.50 -
12/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
11/03/2562 3.92 3.50 3.17 2.83 2.50 2.16 3.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product