ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.00 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 3.50 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.32 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.08 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 2.50 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.33 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 2.40 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
20/11/2561 4.00 3.50 3.32 3.08 2.50 2.33 3.50 2.40
19/11/2561 3.50 3.00 2.83 2.66 2.50 2.33 3.50 2.40
18/11/2561 3.50 3.00 2.83 2.66 2.50 2.33 3.50 -
17/11/2561 4.00 3.50 6.32 3.08 2.50 2.33 3.50 -
16/11/2561 3.92 3.50 3.32 3.08 2.50 2.33 3.50 2.40
15/11/2561 3.92 3.50 3.32 3.08 2.50 2.33 3.50 2.40
14/11/2561 3.33 3.00 2.83 2.66 2.50 2.33 3.50 2.40
13/11/2561 3.33 3.00 2.83 2.66 2.50 2.33 - 2.40
12/11/2561 3.33 3.00 2.83 2.50 2.33 2.16 3.50 2.40
11/11/2561 3.92 3.50 3.32 3.00 2.33 2.16 3.50 -
10/11/2561 3.33 3.00 2.83 2.50 2.33 2.16 3.50 -
09/11/2561 4.05 3.50 3.30 3.00 2.30 2.16 3.50 2.40
08/11/2561 3.92 3.50 3.32 3.00 2.33 2.16 3.50 2.20
07/11/2561 3.92 3.50 3.32 3.00 2.33 2.16 3.50 2.20
06/11/2561 3.92 3.50 3.32 3.00 2.33 2.16 3.50 2.20
05/11/2561 4.05 3.58 3.30 3.00 2.30 2.16 3.50 2.20
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product