ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.50 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 4.20 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.93 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.63 บาท/ฟอง
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 3.20 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 - บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม - บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
29/03/2560 4.50 4.20 3.93 3.63 3.20 - - -
28/03/2560 4.00 3.67 3.43 3.07 2.55 1.80 3.00 2.00
27/03/2560 4.13 3.80 3.58 3.23 2.77 1.80 3.00 -
26/03/2560 4.00 3.67 3.43 3.07 2.55 1.80 3.00 -
25/03/2560 4.00 3.67 3.43 3.07 2.55 1.80 3.00 -
24/03/2560 4.00 3.67 3.43 3.07 2.55 1.80 3.00 2.30
23/03/2560 3.75 3.40 3.15 2.75 1.90 1.80 3.00 2.30
22/03/2560 3.75 3.40 3.15 2.75 1.90 1.80 3.00 -
21/03/2560 4.00 3.67 3.43 3.07 2.55 1.80 3.00 2.30
20/03/2560 3.85 3.40 3.25 2.85 2.55 1.80 3.00 -
19/03/2560 4.07 3.73 3.43 3.17 2.70 2.00 3.00 -
18/03/2560 4.07 3.73 3.43 3.17 2.70 2.00 3.00 -
17/03/2560 4.07 3.73 3.43 3.17 2.70 2.00 3.00 2.30
16/03/2560 4.07 3.73 3.43 3.17 2.70 2.00 3.00 2.30
15/03/2560 3.85 3.50 3.15 2.90 2.20 2.00 3.00 2.30
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product