ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.08 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 3.67 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.40 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.17 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 2.66 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.50 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 2.80 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
19/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 2.80
18/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 2.80
17/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.15 2.66 2.50 3.35 2.80
16/09/2561 4.08 3.65 3.40 3.15 2.65 2.50 3.47 -
15/09/2561 4.08 3.65 3.40 3.15 2.65 2.50 3.47 -
14/09/2561 4.08 3.65 3.40 3.15 2.66 2.50 3.50 2.80
13/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 2.80
12/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 2.80
11/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 2.80
10/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 2.80
09/09/2561 4.05 3.65 3.40 3.15 2.60 2.50 3.50 -
08/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 -
07/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 2.80
06/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.35 2.80
05/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.35 2.80
04/09/2561 4.08 3.67 3.40 3.17 2.66 2.50 3.35 2.80
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product