ราคาไข่ไก่
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ไข่ไก่เบอร์ 0
-
บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 1
-
บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 2
-
บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 3
-
บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 4
-
บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 5
-
บาท/ฟอง
ไข่ไก่ต้ม
-
บาท/ฟอง
ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
2.00
บาท/ฟอง
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ไข่ไก่
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม