ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 3.33 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 3.43 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.25 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 2.92 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 2.68 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.00 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
20/01/2561 3.33 3.43 3.25 2.92 2.68 2.00 3.50 -
19/01/2561 3.92 3.62 3.43 3.11 2.68 2.00 3.50 2.00
18/01/2561 3.92 3.62 3.43 3.11 2.68 2.00 3.50 -
17/01/2561 3.92 3.62 3.43 3.11 2.68 2.00 3.50 -
16/01/2561 3.92 3.62 3.43 3.11 2.68 2.00 3.50 2.00
15/01/2561 3.33 3.43 3.25 2.92 2.68 2.00 3.50 -
14/01/2561 - 4.20 4.00 3.50 3.20 - - -
13/01/2561 3.33 3.43 3.25 2.92 2.68 2.00 3.50 -
12/01/2561 3.75 3.57 3.38 3.05 2.60 1.83 3.25 -
11/01/2561 3.75 3.57 3.38 3.05 2.60 1.83 3.25 2.00
10/01/2561 3.75 3.57 3.38 3.05 2.60 1.83 3.25 2.00
09/01/2561 3.75 3.57 3.38 3.05 2.60 1.83 3.25 2.00
08/01/2561 3.75 3.57 3.38 3.05 2.60 1.83 3.25 -
07/01/2561 3.75 3.57 3.38 3.05 2.60 1.83 3.25 -
06/01/2561 4.50 4.10 3.90 3.50 3.20 - - -
05/01/2561 3.75 3.57 3.38 3.05 2.60 1.83 3.25 2.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications_none, ...
ราคามะม่วง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 50.00 บาท/กก.
มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 5.00 บาท/กก.
มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะลิ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะลิไทย - บาท/ลิตร
มะลิอินโดฯ 700.00 บาท/ลิตร
20/01/2561
ราคามัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มันแกวเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
มันเทศเบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
มันไข่เบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
มันเทียน 18.00 บาท/กก.
มันต่อเผือก 19.50 บาท/กก.
มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะละกอ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะละกอฮอลแลนด์ 28.00 บาท/กก.
มะละกอแขกดำ 18.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product