ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.50 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 4.00 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.80 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.50 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 3.00 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.80 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
16/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 -
15/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 2.80
14/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 -
13/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 -
12/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 2.80
11/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 2.80
10/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 2.80
09/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 2.80
08/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 -
07/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 -
06/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 -
05/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 2.80
04/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 2.80
03/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 2.80
02/07/2562 4.50 4.00 3.80 3.50 3.00 2.80 3.50 2.80
01/07/2562 4.50 3.16 2.83 2.66 2.50 2.16 3.50 2.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product