ราคาไข่

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่เค็ม 6.00 บาท/ฟอง
(B) ไข่เยี่ยวม้า 6.50 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่เค็ม (B) ไข่เยี่ยวม้า
16/01/2562 6.00 6.50
15/01/2562 6.50 6.75
14/01/2562 6.50 6.75
13/01/2562 6.50 6.75
12/01/2562 6.50 6.75
11/01/2562 6.50 6.75
10/01/2562 6.50 6.75
09/01/2562 6.50 6.75
08/01/2562 6.50 6.75
07/01/2562 6.50 6.25
06/01/2562 6.50 6.25
05/01/2562 6.50 6.25
04/01/2562 6.50 6.25
03/01/2562 6.50 6.25
02/01/2562 6.50 6.25
01/01/2562 6.50 6.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่รายวัน, ราคาไข่เค็ม, ราคาไข่เยี่ยวม้า,
bg product