ราคาไข่

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่เค็ม 6.50 บาท/ฟอง
(B) ไข่เยี่ยวม้า 6.25 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่เค็ม (B) ไข่เยี่ยวม้า
24/05/2562 6.50 6.25
23/05/2562 6.50 6.75
22/05/2562 6.50 6.75
21/05/2562 6.50 6.75
20/05/2562 6.50 6.75
19/05/2562 6.50 6.75
18/05/2562 6.50 6.75
17/05/2562 6.50 6.75
16/05/2562 6.50 6.75
15/05/2562 6.50 6.75
14/05/2562 6.50 6.75
13/05/2562 6.50 6.75
12/05/2562 6.50 6.75
11/05/2562 6.50 6.75
10/05/2562 6.00 6.50
09/05/2562 38.00 6.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่รายวัน, ราคาไข่เค็ม, ราคาไข่เยี่ยวม้า,
bg product