ราคาไข่

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่เค็ม 6.75 บาท/ฟอง
(B) ไข่เยี่ยวม้า 6.00 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่เค็ม (B) ไข่เยี่ยวม้า
19/09/2561 6.75 6.00
18/09/2561 6.75 6.00
17/09/2561 6.75 6.00
16/09/2561 6.75 6.00
15/09/2561 6.75 6.00
14/09/2561 6.75 6.00
13/09/2561 6.75 6.00
12/09/2561 6.75 6.00
11/09/2561 6.75 6.00
10/09/2561 6.75 6.00
09/09/2561 6.75 6.00
08/09/2561 6.75 6.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่รายวัน, ราคาไข่เค็ม, ราคาไข่เยี่ยวม้า,
bg product