ราคาไข่

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่เค็ม 6.75 บาท/ฟอง
(B) ไข่เยี่ยวม้า 6.00 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่เค็ม (B) ไข่เยี่ยวม้า
17/11/2561 6.75 6.00
16/11/2561 6.75 6.00
15/11/2561 6.75 6.00
14/11/2561 7.00 7.00
13/11/2561 7.00 7.00
12/11/2561 7.00 7.00
11/11/2561 6.75 6.00
10/11/2561 7.00 7.00
09/11/2561 6.75 6.00
08/11/2561 6.75 6.00
07/11/2561 6.75 6.00
06/11/2561 6.75 6.00
05/11/2561 6.75 6.00
04/11/2561 6.75 6.00
03/11/2561 6.75 6.00
02/11/2561 6.75 6.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่รายวัน, ราคาไข่เค็ม, ราคาไข่เยี่ยวม้า,
bg product