ขาย
ผักสลัด
ปริมาณ
แหล่งผลิต
วันที่โพส
5 กก.
เพชรบูรณ์
3 มิ.ย. 2023
03/06/2023
มีผักสลัดทุกสัปดาห์ เป็นผักหลากหลาย เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส บัตรเตอร์เฮด สลัดแก้ว ฟิลเลย์
Hydro ศรีณา
ปลูกผักสลัด แบบ ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้า
ความคิดเห็น (0)
icon